2013 m. rugsėjo 10 d., antradienis

Pedikiūrininko mokymo programa

Pedikiūrininko mokymo programa - tai darbo rinkos profesinio mokymo antro lygio programa, skirta asmenims turintiems pagrindinį išsilavinimą. Programos gali mokytis asmenys ankščiau įgiję manikiūrininko kvalifikaciją arba beišmokantieji lygiagrečiai manikiūrininko ir pedikiūrininko profesijų. Įgijusieji darbo rinkoje paklausą pedikiūrininko kvalifikaciją, galės sėkmingai integruotis į visuomenę ir darbo rinką.

Pedikiūrininko mokymo programos tikslas - ne tik suteikti teorines žinias bei išugdyti profesinius įgūdžius, būtinus pedikiūrininko darbe.

Tai populiari ir perspektyvi profesija. Vis daugiau žmonių naudojasi pedikiūrininko teikiamomis paslaugomis.
Pedikiūrininkas, norėdamas kvalifikuotai aptarnauti klientą, turi būti tam tinkamai pasirengęs. Tai įdomus ir atsakingas darbas.

Baigęs pedikiūrininko programą asmuo, žinos įvairius pedikiūro atlikimo būdus, kojų priežiūrai ir pedikiūrui reikalingas medžiagas, pedikiūro darbo įrankius ir įrankių charakteristiką, higienos bei darbuotojų saugos ir sveikatos keliamus reikalavimus pedikiūrininko darbo vietai, žinos kaip organizuoti darbą ir bendrauti su
klientais, mokės gautas teorines žinias taikyti praktikoje.

Programoje numatyti penki teoriniai dalykai: medžiagotyra, pedikiūro technologija, higienos reikalavimai pedikiūro kabinete, pirmoji medicininė pagalba, darbuotojų sauga ir sveikata, priešgaisrinė sauga. Praktinis mokymas apima beveik 2/3 viso mokymo trukmės. Praktinis mokymas vyksta mokymo įstaigoje praktinio mokymo kabinete ir realioje darbo vietoje.

Mokymosi metu mokiniai laiko tarpinius atsiskaitymus iš medžiagotyros, higienos, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos.

Mokymas baigiamas kvalifikaciniu egzaminu, susidedančiu iš teorinių žinių ir praktinių gebėjimų vertinimo. Egzaminas vykdomas pagal nustatytą kvalifikacinių ir baigiamųjų egzaminų vykdymo tvarką.

Sėkmingai išlaikius tarpinius atsiskaitymus, kvalifikacinį egzaminą, mokiniams suteikiama pedikiūrininko kvalifikacija ir įteikiamas valstybės pripažintas pažymėjimas.

Asmuo, baigęs mokymus pagal šią mokymo programą, mokės pasirinkti tinkamiausią pedikiūro būdą ir jį atlikti, galės atlikti kojų masažą, įvertinti esamą nagų ir pėdų būklę, atlikti problematiškų nagų korekciją, prižiūrėti problematišką pėdų odą, teisingai naudoti medžiagas, parinkti klientui tinkamą kosmetiką, skirtą kasdieniniai kojų bei nagų priežiūrai.

Asmuo baigęs šią mokymo programą, galės dirbti grožio salone, kosmetikos salone, Nail bare ar nagų studijoje. Įgiję pedikiūrininko kvalifikaciją asmenys gali įsidarbinti ir užsienyje.
Įgiję šią profesiją asmeys gali toliau kelti kvalifikaciją dalyvaudami įvairiuose kvalifikaciniuose specialybės konkursuose, mokomuosiuose seminaruose, papildomai mokytis pagal nagų priauginimo modulį. Dažnai Lietuvoje ar kitose šalyse yra organizuojami ir tarptautiniai pedikiūrininkų kvalifikacijos kėlimo seminarai, konkursai, kurių metu specialistas gali įgyti papildomų įgudžių ir kompetencijų, gauti tarptautinį pripažinimą turinčius pažymėjimus (pvz. tokius kaip Masterklas, mokymo-trenerio ir kt.).

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą