2013 m. rugsėjo 10 d., antradienis

Plataus profilio kirpėjo mokymo programa (turintiems pagrindinį išsilavinimą)

Kirpėjas - tai labai atsakinga profesija. Klientas patiki kirpėjui savo plaukus, todėl kirpėjas turi būti atsakingas ne tik už jų grožį, bet ir gerai apkirpti, sušukuoti, parinkti tinkamą spalvą, kuri derintusi ne tik prie žmogaus drabužių, slitiaus, užimamų pareigų. Svarbi darbuotojo vidinė kultūra, gebėjimas taktiškai bendrauti, profesionaliai konsultuoti klientus.

Plataus profilio kirpėjo mokymo programa orentuota į šiuolaikinius darbo rinkos poreikius, o jos turinys pagrįstas kompetencijų mokymu. Programa skirta asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą.

Programos tikslas - parengti plataus profilio kirpėją, gebantį braižyti ir skaityti plaukų kirpimo schemas, piešinius, kirpti vyrus, moteris, vaikus, modeliuoti šukuosenas, atlikti cheminį plaukų sugarbanojimą ir tiesinimą bei ilgalaikį sušukavimą, dažyti plaukus, mokėti dirbti kasos aparatu, turėti verslo organizavimo žinių pagrindus. Programa nukreipta į profesinių žinių ir įgudžių formavimą, kryptingą pasirinktos profesinės veiklos vystymą, laisvos, sąmoningos asmenybės, gebančios integruotis į besikeičiančioje ekonominėje ir socialinėje aplinkoje, ugdymą. Kirpėjos profesijai rengimas orentuotas į kompetencijų ugdymą. Teorinis mokymas integruojamas su praktiniu, todėl laiduojamas mokymo vientisumas.

Numatyta šios programos trukmė 38 savaitės (1520 val.). Mokymas susideda iš dviejų etapų: teorinio ir praktinio mokymo. Baigę mokymąsi pagal šią mokymo programą, besimokantieji žinos apie kirpėjo profesiją, kirpimų ir šukuosenų meno vystymosi raidą, kirpyklų įrengimus, darbo įrankius ir jų eksplotaciją, darbo ir priešgaisrinę saugą. Taip pat gaus etikos, estetikos, sanitarijos, užsienio kalbos ir kt. Išmoks kirpėjo darbo technologijos.

Mokymosi metu mokiniai laiko tarpinį egzaminą sanitarijos ir higienos bei pirmosios medicinos pagalbos; įskaitas iš darbutojų saugos ir sveikatos, profesinės etikos, psichologijos, piešimo pagrindų, profesinės užsienio kalbos, lietuvių kalbos kultūros ir kalbos etikos, ekonomikos ir verslo pagrindų, elektroninių kasos aparatų.

Kirpėjai praktiniuose užsiėmimuose įgis praktinių įgūdžių atlikti įvairius kirpimus bei šukavimus, bendravimo meno su klientais bei dirbti kasos aparatais.

Sėkmingai baigę mokymo programą ir išlaikę kvalifikacijos egzaminą asmenys, įgyja plataus profilio kirpėjo kvalifikaciją ir jiems išduodamas kvalifikacijos pažymėjimas, suteikiantis teisę dirbti kirpyklose ar pradėti savo veiklą.

Įgiję kirpėjo kvalifikaciją asmenys galės įvertinti plaukų būklę ir parinkti kosmetiką plaukų priežiūrai, gebės parinkti tinkamą kirpimą bei plaukų dažymą ir jį atlikti, mokės atlikti ilgalaikį plaukų sušukavimą, gebės kurti šukuosenas,
panaudojant naujausias dažymo, kirpimo, konstravimo technologijas, analizuoti plaukų struktūrą ir parinkti jų priežiūros medžiagas bei priemones, pagaminti bei tvarkyti pridėtinius plaukus (pastižo gaminius), juos pritaikyti šukuosenose, kurti naujas plaukų tvarkymo technologijas, gebės darbe laikyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, braižyti ir skaityti kirpimo schemas, piešti šukuosenas, veido formas, kultūringai elgtis darbo vietoje ir visuomenėje, suplanuoti ir organizuoti kirpyklos verslą, naudotis terminų žodynais, susikalbėti su klientais užsienio kalba, dirbti elektroniniu kasos aparatu, organizuoti darbą salone.

Asmuo įgijęs kirpėjo kvalifikaciją gali dirbti kirpykloje ar grožio salone. Galės įkurti individualią įmonę. Tobulinti kvalifikaciją gali pasirinkdamas sekančius modulius: plaukų priauginimo, kirpimų modeliavimo, plaukų dažymo, ilgalaikio šalto cheminio
plaukų sugarbanojimo, cheminio plaukų tiesinimo. Taip pat tobulinti savo žinias ir įgūdžius seminaruose, konkursuose Lietuvoje ir užsienyje ir aukštosiose mokyklose Lietuvoje ir užsienyje.

Plataus profilio kirpėjo mokymo programa (turintiems vidurinį išsilavinimą)

Plataus profilio kirpėjo mokymo programa orentuota į šiuolaikinius darbo rinkos poreikius. Programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą.

Kirpėjas - tai labai atsakinga profesija. Klientas patiki kirpėjui savo plaukus, todėl kirpėjas turi būti atsakingas ne tik už jų grožį, bet ir gerai apkirpti, sušukuoti, parinkti tinkamą spalvą, kuri derintusi ne tik prie kliento, drabužių, stiliaus,užimamų pareigų. Kirpėjui tenka visą dieną bendrauti su klientais. Nuo to, kaip kirpėjas aptarnauja klientus, nuo kirpėjo takto, profesinio pasirengimo labai priklauso kliento nuotaika.

Programos tikslas - parengti plataus profilio kirpėją, gebantį braižyti ir skaityti plaukų kirpimo schemas, piešinius, kirpti vyrus, moteris, vaikus, modeliuoti šukuosenas, atlikti cheminį plaukų sugarbanojimą ir tiesinimą bei ilgalaikį sušukavimą, dažyti plaukus, mokėti dirbti kasos aparatu, turėti verslo organizavimo žinių pagrindus. Programa nukreipta į profesinių žinių ir įgudžių formavimą, kryptingą pasirinktos profesinės veiklos vystymą, laisvos, sąmoningos asmenybės, gebančios integruotis į besikeičiančioje ekonominėje ir socialinėje aplinkoje, ugdymą. Kirpėjos profesijai rengimas orentuotas į kompetencijų ugdymą. Teorinis mokymas integruojamas su praktiniu, todėl laiduojamas mokymo vientisumas.

Numatyta šios programos trukmė 29 savaitės (1160 val.). Mokymas susideda iš dviejų etapų: teorinio ir praktinio mokymo. Baigę mokymąsi pagal šią mokymo programą, besimokantieji žinos apie kirpėjo profesiją, kirpimų ir šukuosenų meno vystymosi raidą, kirpyklų įrengimus, darbo įrankius ir jų eksplotaciją, darbo ir priešgaisrinę saugą. Taip pat gaus etikos, estetikos, sanitarijos, užsienio kalbos ir kt. Išmoks kirpėjo darbo technologijos.

Mokymosi metu mokiniai laiko tarpinį egzaminą sanitarijos ir higienos bei pirmosios medicinos pagalbos; įskaitas iš darbutojų saugos ir sveikatos, profesinės etikos,
psichologijos, piešimo pagrindų, profesinės užsienio kalbos, lietuvių kalbos kultūros ir kalbos etikos, ekonomikos ir verslo pagrindų, elektroninių kasos aparatų.

Kirpėjai praktiniuose užsiėmimuose įgis praktinių įgūdžių atlikti įvairius kirpimus bei šukavimus, bendravimo meno su klientais bei dirbti kasos aparatais. Numatyti du praktinio mokymo etapai: praktinis mokymas mokymo įstaigoje ir vėliau - realioje darbo vietoje.

Mokymas baigiamas kvalifikaciniu egzaminu, susidedančiu iš teorinių ir praktinių įgūdžių patikrinimo bei vertinimo. Egzaminas vykdomas pagal nustatytą kvalifikacinių egzaminų vykdymo tvarką.

Sėkmingai baigę mokymo programą ir išlaikę kvalifikacijos egzaminą asmenys, įgyja plataus profilio kirpėjo kvalifikaciją ir jiems išduodamas kvalifikacijos pažymėjimas, suteikiantis teisę dirbti kirpyklose ar pradėti savo veiklą.

Asmuo, įgijęs kirpėjo kvalifikaciją, galės laisvai bendrauti su klientais ir organizuoti darbą salone, galės parinkti tinkamą kirpimą bei plaukų dažymą ir jį atlikti, gebės įvertinti plaukų būklę ir parinkti kosmetiką plaukų priežiūrai, atlikti ilgalaikį plaukų
sušukavimą, kurti šukuosenas, panaudojant naujausius dažymo, kirpimo, konstravimo technologijas, analizuoti plaukų struktūrą ir parinkti jų priežiūros medžiagas bei priemones, pagaminti bei tvarkyti pridėtinius plaukus (pastižo gaminius), juos pritaikyti šukuosenose, kurti naujas plaukų tvarkymo technologijas.

Asmuo įgijęs kirpėjo kvalifikaciją gali dirbti kirpykloje ar grožio salone tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Galės įkurti individualią įmonę.

Kvalifikaciją gali tobulinti pasirinkdamas sekančius modulius: plaukų priauginimo, kirpimų modeliavimo, plaukų dažymo, ilgalaikio šalto cheminio plaukų sugarbanojimo, cheminio plaukų tiesinimo. Taip pat tobulinti savo žinias ir įgūdžius seminaruose, konkursuose Lietuvoje ir užsienyje, studijuoti aukštosiose mokyklose Lietuvoje ir užsienyje.

Pedikiūrininko mokymo programa

Pedikiūrininko mokymo programa - tai darbo rinkos profesinio mokymo antro lygio programa, skirta asmenims turintiems pagrindinį išsilavinimą. Programos gali mokytis asmenys ankščiau įgiję manikiūrininko kvalifikaciją arba beišmokantieji lygiagrečiai manikiūrininko ir pedikiūrininko profesijų. Įgijusieji darbo rinkoje paklausą pedikiūrininko kvalifikaciją, galės sėkmingai integruotis į visuomenę ir darbo rinką.

Pedikiūrininko mokymo programos tikslas - ne tik suteikti teorines žinias bei išugdyti profesinius įgūdžius, būtinus pedikiūrininko darbe.

Tai populiari ir perspektyvi profesija. Vis daugiau žmonių naudojasi pedikiūrininko teikiamomis paslaugomis.
Pedikiūrininkas, norėdamas kvalifikuotai aptarnauti klientą, turi būti tam tinkamai pasirengęs. Tai įdomus ir atsakingas darbas.

Baigęs pedikiūrininko programą asmuo, žinos įvairius pedikiūro atlikimo būdus, kojų priežiūrai ir pedikiūrui reikalingas medžiagas, pedikiūro darbo įrankius ir įrankių charakteristiką, higienos bei darbuotojų saugos ir sveikatos keliamus reikalavimus pedikiūrininko darbo vietai, žinos kaip organizuoti darbą ir bendrauti su
klientais, mokės gautas teorines žinias taikyti praktikoje.

Programoje numatyti penki teoriniai dalykai: medžiagotyra, pedikiūro technologija, higienos reikalavimai pedikiūro kabinete, pirmoji medicininė pagalba, darbuotojų sauga ir sveikata, priešgaisrinė sauga. Praktinis mokymas apima beveik 2/3 viso mokymo trukmės. Praktinis mokymas vyksta mokymo įstaigoje praktinio mokymo kabinete ir realioje darbo vietoje.

Mokymosi metu mokiniai laiko tarpinius atsiskaitymus iš medžiagotyros, higienos, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos.

Mokymas baigiamas kvalifikaciniu egzaminu, susidedančiu iš teorinių žinių ir praktinių gebėjimų vertinimo. Egzaminas vykdomas pagal nustatytą kvalifikacinių ir baigiamųjų egzaminų vykdymo tvarką.

Sėkmingai išlaikius tarpinius atsiskaitymus, kvalifikacinį egzaminą, mokiniams suteikiama pedikiūrininko kvalifikacija ir įteikiamas valstybės pripažintas pažymėjimas.

Asmuo, baigęs mokymus pagal šią mokymo programą, mokės pasirinkti tinkamiausią pedikiūro būdą ir jį atlikti, galės atlikti kojų masažą, įvertinti esamą nagų ir pėdų būklę, atlikti problematiškų nagų korekciją, prižiūrėti problematišką pėdų odą, teisingai naudoti medžiagas, parinkti klientui tinkamą kosmetiką, skirtą kasdieniniai kojų bei nagų priežiūrai.

Asmuo baigęs šią mokymo programą, galės dirbti grožio salone, kosmetikos salone, Nail bare ar nagų studijoje. Įgiję pedikiūrininko kvalifikaciją asmenys gali įsidarbinti ir užsienyje.
Įgiję šią profesiją asmeys gali toliau kelti kvalifikaciją dalyvaudami įvairiuose kvalifikaciniuose specialybės konkursuose, mokomuosiuose seminaruose, papildomai mokytis pagal nagų priauginimo modulį. Dažnai Lietuvoje ar kitose šalyse yra organizuojami ir tarptautiniai pedikiūrininkų kvalifikacijos kėlimo seminarai, konkursai, kurių metu specialistas gali įgyti papildomų įgudžių ir kompetencijų, gauti tarptautinį pripažinimą turinčius pažymėjimus (pvz. tokius kaip Masterklas, mokymo-trenerio ir kt.).

2013 m. rugsėjo 9 d., pirmadienis

Manikiūrininko mokymo programaManikiūrininko mokymo programa - antro lygmens darbo rinkos profesinę kvalifikaciją suteikianti mokymo programa, skirta asmenims turintiems pagrindinį išsilavinimą. Tai populiari ir perspektyvi sritis darbui, nes vis daugiau žmonių naudojasi profesionaliomis manikiūrininkų paslaugomis. Įgiję šią profesiją, asmenys galės sėkmingai įsidarbinti ir integruotis visuomenėje.

Mokymo programos atnaujinimą inicijavo Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Programa sudaryta remiantis kompetencijomis grindžiamu mokymu, siekiant supažindinti su naujovėmis, atsižvelgiant į darbdavių rekomendacijas.

Mokymo programos tikslas - parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį naudojant naujausias medžiagas ir taikant modernias technologijas atlikti saugų ir estetišką manikiūrą,konsultuoti klientus, apie rankų odos priežiūrą,
žinantį individualaus verslo organizavimo pradmenis, o taip pat turintį asmeninių gebėjimų integruojantis darbo vietoje.

Mokymo programos trukmė - 13 savaičių (520val.). Teorinio mokymo užsiėmimuose dėstomi dalykai: medžiagotyra, manikiūrininko darbo technologija, higienos mokymas, pirmoji pagalba įvykus nelaimingam atsitikimui, estetika ir aptarnavimo kultūra, darbuotojų sauga ir sveikata, priešgaisrinė sauga, verslo ir ekonomikos pradmenys, teisės pagrindai, spalvų parinkimas - koloristika.

Prakrinis mokymas apima beveik 70% viso mokymo trukmės iš kurių viena dalis organizuojama mokymo įstaigos praktinio mokymo kabinete, o kita - vyksta realioje darbo vietoje.

Pasirengęs pagal manikiūrininko programą asmuo galės įsidarbinti grožio salone manikiūrininku, kuris turi mokėti įvairius manikiūro atlikimo būdus, žinoti rankų priežiūrai, manikiūrui reikalingas medžiagas, manikiūro darbo įrankius ir įrankių charakteristiką, sanitarijos ir higienos bei darbų saugos ir priešgaisrinės saugos keliamus reikalavimus manikiūrininko darbo vietai, klientų aptarnavimo instrukcijas, turi mokėti gautas teorines žinias taikyti praktikoje.

Mokymas baigiamas kvalifikaciniu egzaminu, susidedančiu iš teorinių žinių ir praktinių įgūdžių patikrinimo bei
vertinimo. Išlaikiusiems kvalifikacinį egzaminą mokiniams suteikiamos manikiūrininko kvalifikacija ir išduodami kvalifikacijos pažymėjimai.

Įgiję manikiūrininko kvalifikaciją, asmenys žinos rankų ir nagų priežiūros kosmetiką ir jos paskirtį, gebės įvertinti esamą nagų bei plaštakų būklę, atlikti rankų masažą, pasirinkti tinkamiausią manikiūro būdą ir jį atlikti, konsultuoti klientus apie rankų bei nagų priežiūrą namuose. Asmuo baigęs šią mokymo programą, galės dirbti manikiūrininku kirpyklose, kosmetikos kabinetuose ar salonuose, arba įkurti individualią įmonę.

Tobulinti kvalifikaciją specialistas gali dalyvaudami įvairiuose tobulinimo konkursuose, mokomuosiuose seminaruose, papildomai mokytis pagal nagų priauginimo modulį. Dažnai Lietuvoje ar kitose šalyse yra organizuojami ir tarptautiniai manikiūrininkų seminarai, konkursai, kurių metu specialistas gali įgyti papildomų įgūdžių ir kompetencijų, gauti tarptautinį pripažinimą turinčius pažymėjimus (pvz. tokius kaip Masterklas, mokytojo-trenerio ir kt.).

Gyvenimo Veidrodis

UAB "Gyvenimo veidrodis" jau dirbantis daugiau nei 10 metų - įsikūręs Klaipėdoje, o Plungėje, 2010 metais, atidarytas šios įmonės filialas. "Gyvenimo veidrodis" - ne tik kirpykla, bet ir mokymo centro, turinčio licenziją vykdyti formalųjį profesinį mokymą, ruošiančio plataus profilio kirpėjus ir manikiūrininkus bei pedikiūrininkus,praktinio mokymo vieta.

Kirpėjo amato besimokantys mokiniai du mėnesius mokosi teorijos pačiame mokymo centre, o paskui - dar apie pusę metų atlieka praktiką kirpykloje ir tik tada gauna pažymėjimus. Manikiūrininkų-pėdikiūrininkų mokslai kiek trumpesni, iš viso - 15 savaičių.


Tai, kad Plungėje atsidarė mokymo centras - puiku, nes norintiems įgyti profesiją nebereikia visą mokymosi laiką
važinėti į Klaipėdą. Baigusieji kursus turi galimybę net savo verslą pradėti. Praktikos metu mokinės gali netgi įsigyti savo nuolatinių klientų.

Kirpėjai išmoksta kirpti moteris, vyrus, vaikus, priauginti plaukus, chemiškai juos sušukuoti ir t.t. Manikiūrininkai-pedikiūrininkai taip pat išmokomi visų savo profesijos paslapčių ir subtilybių.

Mokymo centro kirpykloje dirba praktikantės - mokančios teoriją, tačiau dar neturinčios patirties. Ir kirpėjas, ir manikiūrininkes-pedikiūrininkes prižiūri meistrės. Jei kas negerai, jos pakoreguoja ir sutvarko taip, kad klientas liktų patenkintas.

Taip pat yra galimybė stovint Lietuvos darbo biržoje,kad ji išduotu mokymo kuponą profesiniam mokymui finansuoti, t.y. mokymą, gali apmokėti darbo birža.