2013 m. rugsėjo 9 d., pirmadienis

Manikiūrininko mokymo programaManikiūrininko mokymo programa - antro lygmens darbo rinkos profesinę kvalifikaciją suteikianti mokymo programa, skirta asmenims turintiems pagrindinį išsilavinimą. Tai populiari ir perspektyvi sritis darbui, nes vis daugiau žmonių naudojasi profesionaliomis manikiūrininkų paslaugomis. Įgiję šią profesiją, asmenys galės sėkmingai įsidarbinti ir integruotis visuomenėje.

Mokymo programos atnaujinimą inicijavo Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Programa sudaryta remiantis kompetencijomis grindžiamu mokymu, siekiant supažindinti su naujovėmis, atsižvelgiant į darbdavių rekomendacijas.

Mokymo programos tikslas - parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį naudojant naujausias medžiagas ir taikant modernias technologijas atlikti saugų ir estetišką manikiūrą,konsultuoti klientus, apie rankų odos priežiūrą,
žinantį individualaus verslo organizavimo pradmenis, o taip pat turintį asmeninių gebėjimų integruojantis darbo vietoje.

Mokymo programos trukmė - 13 savaičių (520val.). Teorinio mokymo užsiėmimuose dėstomi dalykai: medžiagotyra, manikiūrininko darbo technologija, higienos mokymas, pirmoji pagalba įvykus nelaimingam atsitikimui, estetika ir aptarnavimo kultūra, darbuotojų sauga ir sveikata, priešgaisrinė sauga, verslo ir ekonomikos pradmenys, teisės pagrindai, spalvų parinkimas - koloristika.

Prakrinis mokymas apima beveik 70% viso mokymo trukmės iš kurių viena dalis organizuojama mokymo įstaigos praktinio mokymo kabinete, o kita - vyksta realioje darbo vietoje.

Pasirengęs pagal manikiūrininko programą asmuo galės įsidarbinti grožio salone manikiūrininku, kuris turi mokėti įvairius manikiūro atlikimo būdus, žinoti rankų priežiūrai, manikiūrui reikalingas medžiagas, manikiūro darbo įrankius ir įrankių charakteristiką, sanitarijos ir higienos bei darbų saugos ir priešgaisrinės saugos keliamus reikalavimus manikiūrininko darbo vietai, klientų aptarnavimo instrukcijas, turi mokėti gautas teorines žinias taikyti praktikoje.

Mokymas baigiamas kvalifikaciniu egzaminu, susidedančiu iš teorinių žinių ir praktinių įgūdžių patikrinimo bei
vertinimo. Išlaikiusiems kvalifikacinį egzaminą mokiniams suteikiamos manikiūrininko kvalifikacija ir išduodami kvalifikacijos pažymėjimai.

Įgiję manikiūrininko kvalifikaciją, asmenys žinos rankų ir nagų priežiūros kosmetiką ir jos paskirtį, gebės įvertinti esamą nagų bei plaštakų būklę, atlikti rankų masažą, pasirinkti tinkamiausią manikiūro būdą ir jį atlikti, konsultuoti klientus apie rankų bei nagų priežiūrą namuose. Asmuo baigęs šią mokymo programą, galės dirbti manikiūrininku kirpyklose, kosmetikos kabinetuose ar salonuose, arba įkurti individualią įmonę.

Tobulinti kvalifikaciją specialistas gali dalyvaudami įvairiuose tobulinimo konkursuose, mokomuosiuose seminaruose, papildomai mokytis pagal nagų priauginimo modulį. Dažnai Lietuvoje ar kitose šalyse yra organizuojami ir tarptautiniai manikiūrininkų seminarai, konkursai, kurių metu specialistas gali įgyti papildomų įgūdžių ir kompetencijų, gauti tarptautinį pripažinimą turinčius pažymėjimus (pvz. tokius kaip Masterklas, mokytojo-trenerio ir kt.).

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą