2013 m. rugsėjo 10 d., antradienis

Plataus profilio kirpėjo mokymo programa (turintiems vidurinį išsilavinimą)

Plataus profilio kirpėjo mokymo programa orentuota į šiuolaikinius darbo rinkos poreikius. Programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą.

Kirpėjas - tai labai atsakinga profesija. Klientas patiki kirpėjui savo plaukus, todėl kirpėjas turi būti atsakingas ne tik už jų grožį, bet ir gerai apkirpti, sušukuoti, parinkti tinkamą spalvą, kuri derintusi ne tik prie kliento, drabužių, stiliaus,užimamų pareigų. Kirpėjui tenka visą dieną bendrauti su klientais. Nuo to, kaip kirpėjas aptarnauja klientus, nuo kirpėjo takto, profesinio pasirengimo labai priklauso kliento nuotaika.

Programos tikslas - parengti plataus profilio kirpėją, gebantį braižyti ir skaityti plaukų kirpimo schemas, piešinius, kirpti vyrus, moteris, vaikus, modeliuoti šukuosenas, atlikti cheminį plaukų sugarbanojimą ir tiesinimą bei ilgalaikį sušukavimą, dažyti plaukus, mokėti dirbti kasos aparatu, turėti verslo organizavimo žinių pagrindus. Programa nukreipta į profesinių žinių ir įgudžių formavimą, kryptingą pasirinktos profesinės veiklos vystymą, laisvos, sąmoningos asmenybės, gebančios integruotis į besikeičiančioje ekonominėje ir socialinėje aplinkoje, ugdymą. Kirpėjos profesijai rengimas orentuotas į kompetencijų ugdymą. Teorinis mokymas integruojamas su praktiniu, todėl laiduojamas mokymo vientisumas.

Numatyta šios programos trukmė 29 savaitės (1160 val.). Mokymas susideda iš dviejų etapų: teorinio ir praktinio mokymo. Baigę mokymąsi pagal šią mokymo programą, besimokantieji žinos apie kirpėjo profesiją, kirpimų ir šukuosenų meno vystymosi raidą, kirpyklų įrengimus, darbo įrankius ir jų eksplotaciją, darbo ir priešgaisrinę saugą. Taip pat gaus etikos, estetikos, sanitarijos, užsienio kalbos ir kt. Išmoks kirpėjo darbo technologijos.

Mokymosi metu mokiniai laiko tarpinį egzaminą sanitarijos ir higienos bei pirmosios medicinos pagalbos; įskaitas iš darbutojų saugos ir sveikatos, profesinės etikos,
psichologijos, piešimo pagrindų, profesinės užsienio kalbos, lietuvių kalbos kultūros ir kalbos etikos, ekonomikos ir verslo pagrindų, elektroninių kasos aparatų.

Kirpėjai praktiniuose užsiėmimuose įgis praktinių įgūdžių atlikti įvairius kirpimus bei šukavimus, bendravimo meno su klientais bei dirbti kasos aparatais. Numatyti du praktinio mokymo etapai: praktinis mokymas mokymo įstaigoje ir vėliau - realioje darbo vietoje.

Mokymas baigiamas kvalifikaciniu egzaminu, susidedančiu iš teorinių ir praktinių įgūdžių patikrinimo bei vertinimo. Egzaminas vykdomas pagal nustatytą kvalifikacinių egzaminų vykdymo tvarką.

Sėkmingai baigę mokymo programą ir išlaikę kvalifikacijos egzaminą asmenys, įgyja plataus profilio kirpėjo kvalifikaciją ir jiems išduodamas kvalifikacijos pažymėjimas, suteikiantis teisę dirbti kirpyklose ar pradėti savo veiklą.

Asmuo, įgijęs kirpėjo kvalifikaciją, galės laisvai bendrauti su klientais ir organizuoti darbą salone, galės parinkti tinkamą kirpimą bei plaukų dažymą ir jį atlikti, gebės įvertinti plaukų būklę ir parinkti kosmetiką plaukų priežiūrai, atlikti ilgalaikį plaukų
sušukavimą, kurti šukuosenas, panaudojant naujausius dažymo, kirpimo, konstravimo technologijas, analizuoti plaukų struktūrą ir parinkti jų priežiūros medžiagas bei priemones, pagaminti bei tvarkyti pridėtinius plaukus (pastižo gaminius), juos pritaikyti šukuosenose, kurti naujas plaukų tvarkymo technologijas.

Asmuo įgijęs kirpėjo kvalifikaciją gali dirbti kirpykloje ar grožio salone tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Galės įkurti individualią įmonę.

Kvalifikaciją gali tobulinti pasirinkdamas sekančius modulius: plaukų priauginimo, kirpimų modeliavimo, plaukų dažymo, ilgalaikio šalto cheminio plaukų sugarbanojimo, cheminio plaukų tiesinimo. Taip pat tobulinti savo žinias ir įgūdžius seminaruose, konkursuose Lietuvoje ir užsienyje, studijuoti aukštosiose mokyklose Lietuvoje ir užsienyje.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą