2013 m. rugsėjo 10 d., antradienis

Plataus profilio kirpėjo mokymo programa (turintiems pagrindinį išsilavinimą)

Kirpėjas - tai labai atsakinga profesija. Klientas patiki kirpėjui savo plaukus, todėl kirpėjas turi būti atsakingas ne tik už jų grožį, bet ir gerai apkirpti, sušukuoti, parinkti tinkamą spalvą, kuri derintusi ne tik prie žmogaus drabužių, slitiaus, užimamų pareigų. Svarbi darbuotojo vidinė kultūra, gebėjimas taktiškai bendrauti, profesionaliai konsultuoti klientus.

Plataus profilio kirpėjo mokymo programa orentuota į šiuolaikinius darbo rinkos poreikius, o jos turinys pagrįstas kompetencijų mokymu. Programa skirta asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą.

Programos tikslas - parengti plataus profilio kirpėją, gebantį braižyti ir skaityti plaukų kirpimo schemas, piešinius, kirpti vyrus, moteris, vaikus, modeliuoti šukuosenas, atlikti cheminį plaukų sugarbanojimą ir tiesinimą bei ilgalaikį sušukavimą, dažyti plaukus, mokėti dirbti kasos aparatu, turėti verslo organizavimo žinių pagrindus. Programa nukreipta į profesinių žinių ir įgudžių formavimą, kryptingą pasirinktos profesinės veiklos vystymą, laisvos, sąmoningos asmenybės, gebančios integruotis į besikeičiančioje ekonominėje ir socialinėje aplinkoje, ugdymą. Kirpėjos profesijai rengimas orentuotas į kompetencijų ugdymą. Teorinis mokymas integruojamas su praktiniu, todėl laiduojamas mokymo vientisumas.

Numatyta šios programos trukmė 38 savaitės (1520 val.). Mokymas susideda iš dviejų etapų: teorinio ir praktinio mokymo. Baigę mokymąsi pagal šią mokymo programą, besimokantieji žinos apie kirpėjo profesiją, kirpimų ir šukuosenų meno vystymosi raidą, kirpyklų įrengimus, darbo įrankius ir jų eksplotaciją, darbo ir priešgaisrinę saugą. Taip pat gaus etikos, estetikos, sanitarijos, užsienio kalbos ir kt. Išmoks kirpėjo darbo technologijos.

Mokymosi metu mokiniai laiko tarpinį egzaminą sanitarijos ir higienos bei pirmosios medicinos pagalbos; įskaitas iš darbutojų saugos ir sveikatos, profesinės etikos, psichologijos, piešimo pagrindų, profesinės užsienio kalbos, lietuvių kalbos kultūros ir kalbos etikos, ekonomikos ir verslo pagrindų, elektroninių kasos aparatų.

Kirpėjai praktiniuose užsiėmimuose įgis praktinių įgūdžių atlikti įvairius kirpimus bei šukavimus, bendravimo meno su klientais bei dirbti kasos aparatais.

Sėkmingai baigę mokymo programą ir išlaikę kvalifikacijos egzaminą asmenys, įgyja plataus profilio kirpėjo kvalifikaciją ir jiems išduodamas kvalifikacijos pažymėjimas, suteikiantis teisę dirbti kirpyklose ar pradėti savo veiklą.

Įgiję kirpėjo kvalifikaciją asmenys galės įvertinti plaukų būklę ir parinkti kosmetiką plaukų priežiūrai, gebės parinkti tinkamą kirpimą bei plaukų dažymą ir jį atlikti, mokės atlikti ilgalaikį plaukų sušukavimą, gebės kurti šukuosenas,
panaudojant naujausias dažymo, kirpimo, konstravimo technologijas, analizuoti plaukų struktūrą ir parinkti jų priežiūros medžiagas bei priemones, pagaminti bei tvarkyti pridėtinius plaukus (pastižo gaminius), juos pritaikyti šukuosenose, kurti naujas plaukų tvarkymo technologijas, gebės darbe laikyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, braižyti ir skaityti kirpimo schemas, piešti šukuosenas, veido formas, kultūringai elgtis darbo vietoje ir visuomenėje, suplanuoti ir organizuoti kirpyklos verslą, naudotis terminų žodynais, susikalbėti su klientais užsienio kalba, dirbti elektroniniu kasos aparatu, organizuoti darbą salone.

Asmuo įgijęs kirpėjo kvalifikaciją gali dirbti kirpykloje ar grožio salone. Galės įkurti individualią įmonę. Tobulinti kvalifikaciją gali pasirinkdamas sekančius modulius: plaukų priauginimo, kirpimų modeliavimo, plaukų dažymo, ilgalaikio šalto cheminio
plaukų sugarbanojimo, cheminio plaukų tiesinimo. Taip pat tobulinti savo žinias ir įgūdžius seminaruose, konkursuose Lietuvoje ir užsienyje ir aukštosiose mokyklose Lietuvoje ir užsienyje.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą